วิธีสมัครกู้ยืมเงิน

เราได้เลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับเงินกู้ประเภทต่างๆ อยู่ที่นี่ - คุณสามารถเลือกเงินกู้ที่เหมาะสมที่คุณจะได้รับอย่างสะดวกสบาย!

ขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน กู้ซื้อที่ดิน สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างบ้านผ่านธนาคาร 2565/2022

ขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน กู้ซื้อที่ดิน สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างบ้านผ่านธนาคาร 2565/2022

มุมมอง: 697

หลักการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินที่ควรต้องรู้

สินเชื่อโฉนดที่ดิน คือ การกู้เงินซื้อที่ดินนั่นเอง ซึ่งบอกตามตรงว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องการจะขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่านั้น เป็นไปได้สูงมากเลยที่ธนาคารอาจจะไม่ปล่อยให้กู้ เนื่องจากผู้ขอสินเชื่อนั้นอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนว่าต้องการจะนำที่ดินเปล่านั้นไปทำอะไร หรือมีแผนจะทำอย่างไรในภายภาคหน้า ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่จะผู้กู้มีความชัดเจนมากถึงแผนการต่างๆ อย่างเช่นจะนำไปปลูกสร้างโรงงาน ปลูกสร้างบ้าน เป็นต้น แต่ก็มีบางธนาคารที่ยอมปล่อยสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าให้ได้ แต่นั่นก็เป็นการปล่อยให้ผู้ขอสินเชื่อได้แค่ 50% จากราคาที่ประเมินได้

มี 3 เหตุผล ที่ธนาคารจะไม่สามารถปล่อยสินเชื่อโฉนดที่ดินให้ได้ 

  1. ธนาคารไม่ต้องการจะแบกรับภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และยิ่งที่ดินเปล่าที่อยู่บริเวณชานเมืองหรือพื้นที่ต่างจังหวัดและขาดสภาพคล่องไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม จนเป็นเหตุให้ต้องมีการปล่อยให้ยึดทรัพย์ และการขายทอดตลาดจึงทำให้คิดว่าเป็นการไม่คุ้มค่ามากๆ

  2. การปล่อยสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าที่ผู้กู้ไม่มีแผนจะทำให้ที่ดินเปล่านั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆ ที่ผู้กู้จะยอมให้ทางธนาคารยึดทรัพย์ได้โดยง่าย และเมื่อเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์แล้ว จำเป็นจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะสามารถขายทอดตลาดได้ และนั่นคือดอกเบี้ยกับรายได้ที่หายไป ถึงแม้ว่าหากจะทำการขายที่ดินเปล่าได้แล้ว ในบางพื้นที่ก็อาจจะไม่คุ้มค่าเลย  

  3. มีความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน มีการปรับเปลี่ยนที่ดินเป็นเหตุให้ที่ดินเปล่านั้นมีมูลค่าที่ลดลง เช่นการขุดหน้าดินไปขาย การทำให้พื้นที่เป็นบ่อ เป็นหลุม ซึ่งแตกต่างไปจากราคาที่ประเมินได้ครั้งแรกลดลงมาก นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทางธนาคารจะไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่านั่นเอง

สำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะขอกู้สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแผนการจัดการกับที่ดินนั้นอย่างชัดเจนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจะมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติให้กู้ซื้อที่ดินเปล่าได้ ซึ่งหลักๆก็จะมีดังนี้

  1. ขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อต้องการจะประกอบธุรกิจ เช่น ต้องการจะก่อสร้างโรงงานซึ่งมีโครงการนำเสนอที่ชัดเจน เพื่อต้องการเปิดเต๊นท์รถ หรือต้องการทำเป็นสวนเกษตรกรรม เหล่านี้ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อทางธุรกิจ 

  2. ขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย โดยปกติทางธนาคารจะปล่อยสินที่ดินนี้ไม่เกิน 80% ของราคาที่ดินรวมกับค่ารับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีเอกสารแบบแปลนบ้าน ค่ารับเหมาและใบอนุญาตยื่นกู้ด้วย

  3. ขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าในโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีระบุไว้ชัดเจนมากๆว่าที่ดินนั้นจะต้องทำการปลูกสร้างบ้านได้นั้นส่งข้อความ

อภิปรายผล สินเชื่อส่วนบุคคล

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งข้อความไว้